title
分类导航
首页» 互动沟通» 馆员之家» 公告通知栏

学习贯彻十八届五中全会精神”宣讲会参会人员签到公示表

发布日期: 2015-12-03 访问次数:

学习贯彻十八届五中全会精神”宣讲会参会人员签到公示表

2015.12.1

序号

考勤号码

姓名

序号

考勤号码

姓名

1

1

曹洁

44

71

祁卓麟

2

2

王最

45

72

杨家荣

3

4

宋敏霞

46

74

张永平

4

5

段彬

47

76

张娜

5

7

马来宏

48

78

余阳玲

6

10

李君

49

81

王春香

7

11

相建业

50

83

张虹

8

13

鲁玉妙

51

84

王桂秋

9

16

王民灿

52

85

王艾莉

10

17

张会玲

53

86

净玲娣

11

19

李宁

54

87

陈建文

12

20

鞠建伟

55

89

邓晶

13

21

张波

56

90

陈得宽

14

22

赵清

57

91

王立宏

15

23

韩娟丽

58

93

丁智

16

24

顾丹丹

59

94

庞瑛

17

25

陈芳萍

60

95

贾丽侠

18

26

左亚杰

61

98

王杏利

19

30

卢林

62

101

赵运良

20

32

黄冬霞

63

102

李华

21

33

于玲

64

103

翟爱定

22

34

王妍妮

65

104

王慧莹

23

36

郭虹

66

106

金养娥

24

39

梁花侠

67

107

刘青

25

41

邹根喜

68

109

白黎琼

26

42

赵慧清

69

110

郑红侠

27

44

刘亮

70

113

刘珍珠

28

47

杨建英

71

114

雷会珠

29

48

刘淑霞

72

115

曹华娟

30

49

昝芳霞

73

117

刘梅

31

50

何往宏

74

119

张龙龙

32

51

张武科

75

121

姚立会

33

52

王芹

76

124

祝红艺

34

54

刘有良

77

125

彭碧河

35

56

柴庆霞

78

126

罗红彬

36

57

颜玉怀

79

127

胡宗莉

37

59

史变芳

80

128

钟云志

38

61

张彩霞

81

131

侯艳飞

39

63

周涛

82

134

高宏

40

64

徐军宏

83

136

江霞

41

65

张莹

84

137

曹瑾

42

68

王琨

85

142

王晶

43

69

刘小莉

返回上一页

Copyright © 2002-2011 lib.nwsuaf.edu.cn  All rights reserved.
网站维护:西北农林科技大学图书馆系统部 029-87080130 Email:xbntsg@tom.com
总访问量: